Wednesday, February 13, 2008

“Treshi” i Ri për Mazdën

Treshi” i Ri e Mazdës do të duhet ta presim në fillim të vitit 2010, ndërsa do të bazohet në platformën e Fokusit të ardhshëm. Do të duket më atraktive si dhe do të rritet në të gjitha drejtimet.

Enterieri do të fiton dizajn të rid he shumë materiale kualitative, edhepse nuk ka shumë disaavantazhe modeli i tanishëm.

Motorët do të jenë poashtu sit e Fokusi, përderisa si majë do të jetë oferta e 2.5 me turbo mbushës e marrë nga Mazda 6.

Pritet, që “Treshi” i Ri, të vazhdon kohën e garancionit, që tani është “vetëm” 3 vjet apo 100.000 km. Kjo qind për qind do ta zmadhojë besimin te konsumatorët.

Parë nga këto karakteristika siç duket Mazda 3 do të duhet të ketë sukses të shkëlqyer, pra do të duhet të jetë lider në klasën e vet. Japonezët mirë e mbaruan punën e dizajnit, duke filluar prej te Mazda 6 e Re. Jemi në pritje vetëm të çmimit….

No comments: