Wednesday, February 6, 2008

Sa të rosh të dëgjosh (I gjallë, apo i vdekur ?)

Një hungarez 6 vite është fshehur që ta bindë një kompani sigurimi se është i vdekur. Në fund, si duke të gjithë i kanë besuar, përveç kompanisë të sigurimit, e cila për këtë gjë e ka informuar edhe policinë.

Burri nga Hungarija 6 vite është fshehur, me qëllim që të fitojë sigurim jetësor prej 100.000euro.
Policia hunagreze dhe ajo Çeke pas 3 vite punë, më në fund kanë arritur ta zënë hunagrezin për të cilin është pretenduar se është i vdekur.

”I vdekuri” është fshehur në një vend sezonal në Çeki, në një fshat të largët e të varfër.

Hunagarezi në vitin 2001, duke surfuar në Krit është rrëzuar dhe mendohej se ka vdekur. Kështu pas një kohe, gruaja e vet e paraqet si të vdekur. Por, “I vdekuri” me not është afruar deri në breg e mandej përmes Italisë arrin në Çeki.

Qeveria greke e shpalënn të vdekur, por kompania greke për sigurim e cila duhet të paguante shumën nuk besonte në një gjë të tillë.


Renci tani ndodhet në burg, ndërsa padi penale është ngritur edhe për gruan dhe dy shokë të tij.

No comments: