Friday, February 1, 2008

Më sport më ska edhe ku shkon…

Me lansimin e gjeneratës së re SL në pranverë Mercedes-Benz vazhdon traditën e gjatë të prodhimit të automobilave sport.SL 350 ka motor të ri ekstrem-sportiv që zhvillon 232 kW 316 hp, dhe harxhon vetëm 10.4 litra në 100 km.Automobilat sport Mercedes-Benz janë liderë si dhe në aspektin e sigurimit përmbajnë Intelegent Light System, i cili përbëhet për situate speciale, si dhe bi-xennon dritat jepen në standard. Karakteristikë tjetër e Mercedes Benzit është AIRCRAFT (që poashtu jepet në modelin bazë - standard).


No comments: