Friday, February 1, 2008

Mikrosofti blen Yahoon për 46 miliardë dollarë?

Oferta prej 31 dollar për një aksion është për 62% më e lartë nga aksionet e djeshme të Yahoo-s në bursë.

Mikrosofti është afruar të blejë Yahoo-n për 46 miliardë dollarë, kuptohet një pjesë me kesh dhe diçka me aksione. Oferta është 62 përqind më e lartë se oferta e një ditë më të përparshme në Bursë. Direktori general i Mikrosoftit Stiv Balmer ka thënë se Yahoo dhe Mikrosofti mund që sëbashku të bëjnë shumë më tepër për shfrytëzuesit.

Në Mikrosoft shpresojnë se ky “sugjerim” të fitojë gjithë patentat dhe lejet e duhura për bashkimin e dy kompanive. “Kjo biznis-plan” shpresohet që të mbarojë në pjesën e dytë të vitit 2008.

No comments: