Monday, February 4, 2008

Raport negativ për Spearsin

Shtresat e këngëtares Britney Spears për të marrë sërish të drejtën për kujdestarinë e dy fëmijëve të saj sërish janë dëmtuar, pasi që monitoruesi i caktuar nga gjyqi ka dorëzuar një raport “negativ” për aftësitë e saja prindërore, derisa ajo kishte tentuar të vetëvritet.

Trajneri për prindër ka dorëzuar në gjyqin supreme të Los Angeles një raport që mund të ketë efekt negativ në shanset e saja për të mbajtur dyvjeçarin Sean Preson dhe njëvjeçarin Jayden James nën kujdesin e vet. Sipas burimeve të revistës “Us Ëeekly” Spears nuk i ka dhënë aspak vëmendje dhe respekt monitoruesit, duke u sjellë me të si me një nga punëtorët e vet.

No comments: