Sunday, March 2, 2008

Proverba nga lëmia e DITURISË

Sytë dhe veshët e njeriut janë dëshmitarë të këqij, nëse mendja nuk është e arsimuar.

Herakliti

Rezultati më i rendësishëm i çdo arsimimi është njohja e vetëvetes.
E. Fisheri

Arsimimi nuk është vetëm përgatitje për jetën. Ai është vetë jeta.
Deveji


Arsimimi është bimë e tmerrshme që nuk qet gjethe dhe nuk lulëzon, në qoftë se nuk e ujisim me lot e gjak.
Grafi

Hapja e një shkolle, mbyllja e një burgu.
Hygo

Ku s'ka bukë s'ka arsim, por nëse s'ka arsim s'ka as bukë.
Hebreje

Mos iu frikëso të arsimuarit, as të paarsimuarit, por vetëm të gjysmarsimuarit.
Kurani

Atë që dimë është një pikë uji, atë që nuk e dimë është një det.
Njutoni

Vetëm këtë di, se asgjë nuk di.
Sokrati

Më i dituri është ai që nuk mendon fare se mund të jetë ai.
Boalo

E dimë ç'jemi, por nuk dimë ç'mund të bëhemi.
Sbekspiri

Ai që nuk di flet; ai që di heshtë.
Lao Ce

Dituria e bën njeriun të lirë, por jo edhe të lumtur.
Reinarku

Dituria mund të fitohet duke shfletuar libra e libra, por nëse nuk përdoren drejt, mund të mbeten pemë pa frute.
Lihtenbergu

Dituria arrihet duke vuajtur dhe bëhet ligj i jetës e mjet i shpëtimit.
Eskili

Asnjë dijetar s'ka dëshiruar kurrë të jetë më i ri se ç'është.
Suifti

Dëgjimi është fillimi i çdo urtësie
Hegeli


No comments: