Friday, March 14, 2008

Fletë-arresti për Riçard Gir

Gjyqi Suprem në Indi, dha fletë-aresti për aktorin Riçard Gir për vitin 2007, pasi që aktori në publik ka puthur një aktore indiane, kështu që një gjë e tillë ska qenë e mirëpritur për indianët.

Kryetari i gjyqit vendosi që gjykimin ta “anashkalojë” për në prill të këtij viti, me qëllim pra që të shtyhet aresti i personazhit më të dashur për një pjesë bukur të mirë të popullatës.

Në një takim, në suaza të kampanjës për LUFTË KUNDËR SIDËS, mbajtur më prill të vitit 2007 në Nju Delhi, Giri e ka përqafuar dhe disa herë ka puthur aktoren Shipli Sheti.

1 comment:

Anonymous said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.