Friday, April 11, 2008

ANTIKORRUPCIONISTËT NUK KANË KAPACITET

“Raporti I Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) për vitin 2007 është tekst burokratik I thatë , I cili përmban të dhëna jorelevante”, theksoi kryetari I Organizatës Joqeveritare “Transparencë Maqedoni”, Sasho Ordanoski.

Në raportin e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit thuhet se qytetarët janë të kënaqur me rrezultatet e arritura nga ky organ.

“Raportet e organizatave ndërkombëtare dhe Bashkimit Evropian dëshmojnë të kundërtën, aty thuhet se korrupsioni është një prej problemeve më të mëdha në vend”, sqaroi Ordanoski.

Për shkak të pasivitetit, selektivitetit, joefikasitetit, mostransparencës, anshmëris si dhe për shkak të mungesës së kapacitetit të antarëve të KSHPK dhe të shkeljes së Ligjit per Parandalimin e Korrupsionit, Transparencë Maqedoni i propozon Kuvendit të RM-së që të mos I jap dritë të gjelbert raportit të KSHPK-së dhe kërkon përgjegjshmëri dhe marrjen e kompetencave të antarëve të po ketij komisioni.

Ne Konferencen per Shtyp, Transparenc Maqedoni dje rikujtoi disa raste si : nepotizmi, skandalin për tokën pas Qendrës Tregtare- Ramstor, ngjarjen me “Murrin Kinez” etj.

Në raportine për muajin mars për vitin 2008, për shkak të keqpërdorimit të detyrës zyrtare ,Transparenc Maqedoni , nga Drejtori I Biros së Barnave, Ilco Zahariev. Pas kontrollit të bërë nga ana e Fondit për Shëndetsi, në barnatoren e cila është në emer të së shoqes janë gjetur numër I madh I barnave.

Transparenc Maqedoni rikujton se paraburgimi u bë ngjarje që ndodh shumë shpesh por jo cdo herë arsyetohet. Për shkak të kësaj dominon mosbesimi për një shtetë të drejtë.

No comments: