Wednesday, April 9, 2008

Ministria e EkologjisëNGRITJA E VETËDIJES, PËR RRUGË TË PASTËRTA

Prej sot në cdo shtëpi do të ketë materjale promovuese, me cka qytetarët do të njihen me sanksionet pasuese në qoftëse ata do ti hedhin mbeturina në vendet joadekuate.

“Ligjet më të përsosura dhe dispozitat ndëshkuese të zbatuar në mënyrë më rigoroze, nuk do ta sigurojnë atë që dëshirojmë, për derisa të gjithë ne, si qytetar të këtij shteti nuk I respektojmë dhe nuk I sëndërtojmë në vetëdijen tonë”, tha Ministri I Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinorë Xhelil Bajrami gjatë promovimit të broshures “Rugë të pastërta për të gjithë ju”.

Të gjithë ata që do ti hedhin mbeturinat ne vende joadekuate do duhet të paguajnë nga xhepi I tyre. Ndëshkimi do të jetë në të holla dhe varësishtë nga pesha, dënimi do të lëviz nga 30 deri në 200 euro.

Poqese hudhen apo lihen pas dore mbeturinat në mjedisin urban( paketime, shpuza e cigareve, ushqimi, mbeturinat plastike, automjetet e shfrytëzuara dhe pjesë të mbetura të tyre, paisje elektrike, bateri , akumulator etj).Gjoba mund të shqiptohen në vendin e ngjarjes. Për atë do të kujdesen: Inspektorati Shtetërorë I Mjedisit Jetësor, Inspektorati komunal, Inspektoratët komunal të mjedisit jetësor dhe personat zyrtar të policisë.

Për dërgesën e materjaleve promovuese nëpër shtëpitë e qytetarëve, rol të rëndësishëm ka Posta e Maqedonisë e cila është partner I këtij projekti.

“Postat e Maqedonisë në kontinuitet do ti përkrahin të gjithë projektet që I promovon Ministria e Ekologjisë dhe që janë në dobi të qytetarëve”, tha Drejtori I pergjithshëm I Postave të Maqedonisë, Sadulla Izairi.

Fushata “Rrugë të pastërta për të gjithë” fillon prej sot në tri qytete të Maqedonisë dhe atë: në Shkup ( Komuna Qendër, Komuna Karposh dhe Komunën Cair), në Tetovë dhe në Gostivar me shpërndarjen e materjaleve promovuese.


No comments: