Thursday, April 10, 2008

Ditët e librit dhe arsimit

MENY TË BEGATË , PËR ADHURUESIT E FJALËS SË SHKRUAR

Me shume se tete shtëpi botuese shqiptare nga Maqedonia dhe po aq nga Shqipëria do të jenë pjesë e panairit të sivjem “ Ditët e librit 2008”.

Romanet e famshme botërore, veprat psikologjike për një jetë më të mirë, enciklopedi, monografi, libra për fëmijë do të mund t’i gjeni në panairin e sivjem” Ditët e librit 2008”, e cila do të mbahet prej 15 deri më 20 prill në Arenën Metropolite të Panairit në Shkup.

Në mesin e botimeve të larmishme adhuruesit do të kenë rastin t’i lexojnë edhe veprat e autorve shqiptar nga Maqedonia.

“Do të marrin pjësë një numëri I volitshëm veprash nga autorët më eminent shqiptarë si veprat: e Abdulazis Islamit, Kalosh Celikut, Ali Aliu, Kim Memeti etj”, tha Kryetar I Shoqatës së Botuesve Shqiptar nga Maqedonia, Ramadan Ramadani, duhe vijuar se ne mesin e ketyre botimeve nuk do të mungojnë edhe botimet nga Shqipëria.

“Nga Shqipëria do të vinë më shumë se tetë shtëpi botuese, adhuruesit e fjalës së shkruar do të njihen me librat e autorve më të njohur ndër to edhe me botimet më të reja të laureatit të Netëve Strugane të Poezisë, Fatos Arapin”, shtoi Ramadani.

Në kuadër të “ Ditëve të librit”, do të shënohet edhe panairi I njembëdhjetë i “Ditëve të Arsimimit dhe karrierës”, e cila do të filloj nga 17 deri më 19 prill. Do të marrin pjesë gjithsejt njembëdhjet vend, do të ketë gati 60 prezentime, në mes të së cilave interesim të madhë do të sjellë tryeza e rrumbullakët me temë “Kualiteti I arsimit të lartë”, ku do të diskutojnë ekspert nga sfera e arsimit.

Do të prezentohen 126 institucione shtetrore dhe private nga vendi dhe jashtë, ndërsa Universiteti Shtetror i Tetovës nuk do të jetë pjesë e panairit, informuan përfaqsuesit.

Për tu rritur numri I vizitorëve, botuesit kanë kërkuar që hyrja të jetë papagesë. Sidoqoftë kjo nuk u realizua keshtu që vizitorët do duhet të paguajnë nga 30 den.


1 comment:

Anonymous said...

See Please Here