Tuesday, December 25, 2007

Luboteni, masakrat dhe lufta ne kete fshat gjate 2001-te eshte tema qe ka shtruar prof.Agim Morina ne librin “ Tre ditet e djallit”.

Ne ambient shkollore me enterier te vecante : auditor – podium u promovuan dy libra. Libri “Tre ditet e djallit “ te profesorit Agim Morines dhe libri “Pse jo” e nxeneses Rufije Zyberi.


No comments: