Thursday, November 1, 2007

Krijimtarise letrare shqipe u shtua edhe nje veper.

Eshte fjala per vepren “Variacione gjuhesore “e prof.dr. Avzi Mustafes.
Prof.dr.Avzi Mustafa permes titujve tashme te botuar ka bere emer ne fushe te metodikes, didaktikes dhe sociolinguistikes te ne, kesaj here para lexuesve shqiptare dhe maqedonas paraqitet me nje titull te ri, i cili po sikur titujt e meparshem , i sfidon qarqet shkencore te ambientit tone.
Ky liber paraqet nje permbledhje te punimeve me te cilat autori ka marre pjese ne simpoziume shkencore nderkombetare, rajonale dhe nacionale, ndersa para botimit ai ka bere nje revidim te atyre teksteve, per te na dhene keshtu nje veper qe per nga vlera eshte vlersuar si veper multidisiplinore, sepse prek ne disa fusha shkencore me te cilat autori eshte marre edhe me pare.
Vepra funksionon ne dy gjuhe, pra ne gjuhen shqipe dhe maqedonisht dhe eshte e ndare ne dy pjese.Pjesen e pare autori e ka titulluar socio-linguistik ku trajton ceshtje qe kane te bejne me aspektet sociale te perdorimit te gjuhes.Ndersa pjesa e dyte emertohet glotodidaktik qe nenkupton mesimin e gjuheve te dyta.
Gjate leximit te librit hasim tema ne lidhje me interferencat gjuhesore midis ketyre gjuheve, si dhe ceshtjet e gjuhes akademike ne raport me gjuhen e perditshme e keshtu me rradhe.
Marre ne pergjithesi , libri “Variacione gjuhesore” i prof.dr. Avzi Mustafes paraqet nje kontribut te vyeshem ne sociolinguistike, aq me shume qe eshte i pari i ketij lloji ne hapesirat tona dhe i pari qe i shtron problemet ne kete rrafsh te studimit shkencor.

No comments: