Wednesday, October 17, 2007

U BË PËRURIMI I FJALORIT AFARIST, TË PROF. SHABAN PREVALLA

Ne humbëm fizikisht njeriun me zemër të madhe por jo veprat tija...Krijuesi jeton dy herë, ndoshta profesori e humbi njërën por jo atë të krijimtarisë ajo do të mbetet e pavdekshme.

Për më shumë hollësi klikoni në video lajm, më poshtë

No comments: