Saturday, October 27, 2007

DIMRI DO TË NA GJEJ TË PAPËRGADITUR

Dimri po afrohet ndërsa qytetarët shprehen se nuk janë të gatshëm të përballen me acarin që po vjen dhe kjo është për shkak të çmimit të lartë të drunjëve për ngrohje dhe artikujve.

Për më shumë hollësi klikoni në video lajm, më poshtë


No comments: