Wednesday, October 17, 2007

SHKOLLA “IBE PALIKUQI” – LASKARC, NUK I KA KUSHTET E MIRA

Pjesë e komunës së Sarajit ështe edhe fshati Laskarc, i cili numron mbi 2000 banor. Ç’do gjë duket për mrekulli por nëse përqëndrohemi te arsimi do të vërejmë se të eturit për dije shpresë të vetme e kanë shkollën periferike “Ibe Palikuqi”, ndërsa edhe ajo po venitet dita dites.

Për më shumë hollësi klikoni në video lajm, më poshtë

No comments: