Saturday, October 13, 2007

U NDA NGA JETA PROF. DR. SHABAN PREVALLA

Zemra e madhe e intelektualit shqiptar pushoi së rrahuri...Ai ka një bagazh të begatë të veprimtarisë sidomos në lëmin e ekonomisë, jo më kot fitoi titullin doktor i shkencave ekonomike.

Për më shumë hollësi klikoni në video lajm, më poshtë

No comments: