Friday, September 7, 2007

PESE KLASA NE SHKOLLEN E MESME EKONOMIKE-JURIDIKE 8 SHTATORI NE TETOVE, SOT U FURNIZUAN ME 145 KOMPJUTERE

Pese klasa ne shkollen e mesme ekonomike-juridike 8 shtatori ne Tetove, sot u furnizuan me 145 kompjutere. Kjo eshte si rrjedhoje e implementimit te fazes se pare te projektit “Kompjuter per cdo nxenes”, te cilen e realizon Ministria e Arsimit ne bashkepunim me Qeverine.
Do te vazhdohet edhe me pjesen tjeter te projektit e cila ka te bej me softverin dhe trajnimin e mesimdhenesve per perdorimin e kompjutereve, sepse nxenesit mjetin elektronik nuk do ta perdorin vetem ne oren e informatikes por edhe ne lendet tjera, deklaroi Ministri i Arsimit Sulejman Rushitit.
Ndersa ne lidhje me mungesen e hapsires ne shkollen ekonomike Pero Nakov ne Kumanove ministri Rushiti tha se Qeveria ka mare vendim qe kazermat te rikthehen serisht ne kompetence te qeverise,sipas tij punohet qe te gjith shkollave tjera ne Kumanove qe kane munges hapsire tu sigurohet lokalitet i nevojshem.
Arsimi nuk eshte proces statike por eshte proces dinamik probleme dhe kerkesa do te jene te perhershme. Por sidoqoft me zbatimin e reformave te reja ne arsim ne do te mundohemi ti lehtesojm ato tha ministri i arsimit Rushiti.
Ministria e arsimit ka shprehur gatishmerine qe te rite rrogat e puntoreve ne arsim, se shpejti.

No comments: