Tuesday, September 25, 2007

Pa mburojen e Ozoni niveli i rrezeve ultraviolete ne siperfaqen e tokes do te ishte me e larte, do te ishin me shume te eksponuar kanceri te lekure

Egzistojne kater zona qe e rrethojne Token.Ne dy shtresat e para te atmosferes, troposferes dhe stratospheres,ozoni eshte lende interesimi per jeten ne Toke.

Varesisht se ku gjendet, ozoni mund ta mbroje apo ta demtoj jeten ne toke.Ajo eshte si mburoj e cila mbron token nga rrezet ultraviolete te demshme diellore.

Pikerishte per mbrojtjen e shtreses se Ozonit, Maqedonia para 10 viteve ka nenshkruar Konventen Vieneze dhe Protokolin Montreal.

Qe atehere, Ministria e Ambientit Jetesor, kryen kontroll te vecante per mbrojtjen e ozonit, kete e shprehin edhe rrezultatet, shteti yne ka eliminuar 97% materje qe demtojne shtresen e ozonit, tha ministry i ketij resori, Xhelil Bajrami, ne diten nderkombetare te mbrojtjes se ozonit.
Kjo dite ne Maqedoni u shenua me shfaqen teatrale “Ozi – ozon dhe miqte”.

Punojme ne menyre permanente, vlersoi Emilia Qupeva Nedelkova,perfaqsuese e Zyres per mbrojtjen e ozonit, e cila vepron ne kuader te ministries se ambientit jetesor.

Ozoni ne stratosfere shkatrohet nga substanca CFC(si ef si), ndersa demtimi i saj mund te sjell pasoja te renda.

Pa mburojen e Ozoni niveli i rrezeve ultraviolete ne siperfaqen e tokes do te ishte me e larte, do te ishin me shume te eksponuar kanceri te lekures,kataraktit dhe sistemit te dobesuar te imunitetit

No comments: