Friday, September 7, 2007

GJYKATESIT DHE PROKURORET PUBLIK E MBARUAN ME SUKSES TRAJNIMIN

Akademia per trajnimin e gjykatesve dhe prokuroreve publik e cila filloi ne mars dhe perfundoi ne mesin e muajit gusht te vitit 2007, ka mbaruar me sukses, vlersuan ekspertet gjerman te cilet ne menyre te vazhdueshme ishin pjese e trajnimit.

Behet fjale per trajnimin i cili ka vepruar ne kuader te projektit CARDS me teme”Perafrimi me legjislativin nga lemi i politikes konkuruese dhe perforcimi i kapaciteteve administrative per mbrojtje nga konkurenca”, e financuar nga Agjencia Evropian per Rikonsruim.

Gjykatesit dhe prokuroret publik u njohtuan me rastet praktike praktikenlidhur me kufizimin e konkurences te rregulluara me dispozitat ligjore te dala nga Ligji i te drejtes konkuruese evropian dhe ligjit penal evropian., tha kryetarje e akademise per trajnim te gjykatesve dhe prokuroreve publik, Aneta Arnaudova.

Per here te pare njohtohemi me te drejtat konkuruese dhe ligjet evropiane, deklaroi sekretari shtetror ne Ministris se Drejtesis, Numan Limani.

Gjykatesit dhe prokuroret publik pervec qe paten rastin te njihen me programet e internetit, ata u trajnuan per mbledhjen e deshmive digjitale dhe hapjen e postes elektronike.
Numri total i te trajnuarve eshte 99 dhe ate 65 gjykates dhe 34 prokuror publik.
Nga ky projekt, u publikua libri “Hyrje ne te drejten konkuruese “, e cila do tu ndihmoj mjaft ne punene e metejme.

No comments: